O nas

Specjaliści naszej poradni

Ewa Moczulska

Jestem psychologiem klinicznym, mediatorem, wykładowcą i trenerem. Studia psychologiczne ukończyłam w 2001 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie w roku 2004 studia podyplomowe z zakresu zarządzania biznesem – zarządzania zasobami ludzkimi a w roku 2008 psychologię transportu (nr ewidencyjny 028/08F). Od 2015 roku posiadam certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień (nr SP/1132/2015). Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach obejmujących między innymi tematykę indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej, mediacji rodzinnej, racjonalnej terapii zachowania, pracy z lękiem, syndromu wypalenia zawodowego. W trakcie przeszło 15 – letniego stażu zawodowego realizowałam się jako psycholog w służbach mundurowych (major SW), jak również blisko współpracowałam z takimi podmiotami jak: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, MOPS, ZDZ, WORD, Lubuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet „BABA”, Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek”, Fundacja „Black Butterflies”. Zdobyte przeze mnie wieloletnie doświadczenie obejmuje pracę w zakresie interwencji kryzysowych, indywidualnej pomocy psychologicznej, konsultacji indywidualnych i grupowych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia treningów i wykładów, kreatywnych sposobów redukcji stresu oraz terapii uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Pracuję w oparciu o trans-teoretyczny model zmiany, dialog motywujący, racjonalną terapię zachowania.

Aleksandra Ślączka-Lebiedzińska

Jestem psychologiem o specjalności psychologia kliniczna dziecka, psychologia sądowa, od 2017 posiadam tytuł specjalisty terapii uzależnień (nr SP/1339/2017). Studia psychologiczne ukończyłam w 2002 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 roku ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z psychologi transportu (nr ewidencyjny 029/08F). Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach obejmujących między innymi tematykę psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, przemocy seksualnej wobec dzieci, autodestrukcyjnych schematów myślenia u osób uzależnionych i współuzależnionych, pomocy psychologicznej dla rodzin młodzieży z problemami uzależnień, interwencji wychowawczej wobec ucznia dysfunkcyjnego, agresji – budowania systemów bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zaborze, oraz w szkolnictwie pracując z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami jak również służbach mundurowych. Ponadto odbyłam liczne praktyki w placówkach służby zdrowia oraz opiekuńczych. Od wielu lat pracuję jako psycholog sądowy z młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od 2004 roku jestem biegłą sądową w zakresie psychologii z rekomendacją Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W swojej pracy cenię sobie profesjonalizm i troskę o dobro pacjenta. Kieruję się najwyższymi standardami etyki zawodowej – przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zaś swoją pracę poddaję superwizji. Pracuję metodą dialogu motywującego, oraz na założeniach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.